Dansk Psykolog Forenings Selskab for Addiktiv Psykologi

Slides

Her findes slides fra oplægsholdere og undervisere ved Selskabets arrangementer 
Temadag

om specialistuddannelse for psykologer på rus- og afhængighedsområdet

03/11/2023


Eva Brekkes oplæg:

Slides


Per Straumsheims oplæg

Slides


--------------------------------------------------


Klinisk konference 2023


Sidsel Karsberg,

Center for Rusmiddelforskning

Traumer og Adverse experiences

Slides


Heidi Mouritsen,

Ringgården

PTSD og rusmiddelbehandling  

Slides


Bente Riddersholm,

Rusmiddelcenter Aarhus

Familieorienteret rusmiddelbehandling

Slides


--------------------------------------------------


Klinisk konference 2022


Louise Friborg Andersen, 

Psykolog ved Autismefokus, 

Specialområde Autisme

Autisme og Rusmiddelbehandling

Slides


Anders Sørensen,

Psykolog, phd, privatpraktiserende

Udtrapning af psykofarmaka

            - Forskning og klinisk praksis

Slides


--------------------------------------------------


Klinisk konference 2021 

Brian Sebens

Center for Ludomani

Gambling er ikke kun sjov?

Slides


Jonathan Led Larsen

Projektleder, ph.d.-studerende. Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser

jonathan.led.larsen@regionh.dk

Fremtidens dobbeltdiagnosebehandling

Slides


John Eltong og Karen Aage 

Ambulatoriet for Psykoterapeutisk Udvikling. Psykoterapeutisk Center Stolpegård.

“Hvad virker i kognitiv adfærdsterapi ? Brugerperspektiver på hvad der hjælper”

Slides


Johanne Bratbo.

Formand for komité for Etik, Dansk Paykolog Forening

Etiske dilemmaer i misbrugsbehandling

Slides


----------------------------------------------------


Skam

medfødt og tillært

når skam fører til sjælemord - og misbrug

06/11/2020

m. Lars J. Sørensens

Slides


----------------------------------------------------


Lov om ændring af lov om social service og ligningsloven:

14/11/2019

DP's kommentarer til lov om ændring af lov om social service og ligningsloven:

Hent pdf


----------------------------------------------------

 

All about addiction  

 24-05-2019

 m. Robert West

Slides


----------------------------------------------------


DOBBELTDIAGNOSER

Konference om den fremtidige behandling af personer med misbrug og psykisk lidelse

26. september 2018

 

Per Nielsen, centerleder, Kompetencecenter Ringggården

Slides


Katrine Schepelern Johansen, leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri og Jonathan Led Larsen, psykolog, ph.d. - studerende ved KFD -

Slides


----------------------------------------------------

 

Konference om

klinisk psykologisk praksis

på misbrugsområdet

og generalforsamling - 2018

 

Torsdag d. 6. september

Terapi med traumatiserede borgere, Johannes Knigge,  KABS.

Slides

 

Fredag d. 7. september

Familieorienteret rusmiddelbehandling.

Tina Rathje, Psykolog og Faglig Koordinator. Familieorienteret Rusmiddelbehandling Enghavevej.

Slides


Misbrugsbehandling i døgnfamilie-behandlingsregi, Ivar Hecht, cand. psych., forstander for Familecentret Vibygård

Slides


----------------------------------------------------

 

Temadag om narcissisme

Mandag d. 30. april 2018 

Jane Fjermestad-Noll

Slides


----------------------------------------------------

 

Psykologens rolle i udtrapning af psykofarmaka

Fredag d 9. februar 2018

 

Anders Sørensen

Slides


----------------------------------------------------


Konference om

Klinisk psykologisk praksis

på misbrugsområdet.

Torsdag d. 7. og fredag d 8. September 2017

 

Anders Sørensen

Psykologens rolle i udtrapning af psykofarmaka


Slides

 

Elin Stensland

Misbrugsbehandling ud fra et ACT-perspektiv

Slides

 

Karina Lærke Sørensen. 

Anvendelse af spørgeskemaet SCL-90-R ved screening af psykisk belastningsgrad

Slides

 

Mads Uffe Pedersen

Ungmap og behandlingsmetoderne og effekterne fra ungeprojektet

Slides


----------------------------------------------------

 

Seminar

"You are in recovery if you say you are"

Views on recovery in drug treatment

11-11-2016, København.

 

You can read popNAD:s article about the conference,

“Recovery i Norden: stöd för det sociala i missbruksvården eller onödig import?”,

written by Kerstin Stenius: (in Swedish). 

popNAD will publish more articles on recovery in December, also in Danish.

 

Psykolog Bendt Skjold Hansen

Slides


Professor David Best

Slides

 

 ----------------------------------------------------

 

Konference om

Klinisk psykologisk praksis

på misbrugsområdet.

Torsdag d. 1. og fredag d 2. September 2016

 

Steen Guldager

Socialpsykologisk Center, Århus

Nationale retningslinier for den sociale stofmisbrugsbehandling

Slides

 

Jonathan Led Larsen 

Kompetencecentret for dobbeltdiagnose, Region Hovedstaden

Region Hovedstadens arbejde og udfordringer med misbrug i psykiatrien

Slides

 

Bo Sayyad Bach 

Psykiatrisk forskningsenhed, Region Sjælland

Den Alternative “dimensionelle" DSM-5 Model for Personlighedsforstyrrelser

Slides

 

Michael Vernon Kristiansen 

Ringsted Kommune,  Rådgivningscentret

Inddragelse af frivillighed i misbrugsbehandling

Slides


 ----------------------------------------------------

 

Absint og absintdrikkeren

tirsdag d. 14. juni 2016 

 

 

Folder:

Velegnet til print:

Folder side 1

Folder side 1


Velegnet til skærm:

FolderLæs artikel om absintens kemi

Artikel


----------------------------------------------------


Neuropsykologiske aspekter ved misbrug

Fredag d. 10. juni 2016

 

Heine Lund Pedersen 

Neuropsykiatrisk Klinik, Universitetshospitalet Risskov.

Slides 


----------------------------------------------------

 

Temadag om hjælp til personer med dyssociale personligheder

"Ro På"

Fredag d. 11. marts 2016

 

Morten Hesse og Birgitte Thylstrup Pernille Pinderup Jeppesen

Center For Rusmiddelforskning

Slides 


Arbejdsbog Ro På 


----------------------------------------------------

 

Temadag om de nye 

nationale kliniske retningslinjer

Fredag d. 12. februar 2016

 

Pernille Pinderup Jeppesen

Ph.D. studerende ved Kompetencecenter for dobbeltdiagnose,

Psykiatrisk center Sct. Hans.

Slides 


----------------------------------------------------

 

Konference om

Klinisk psykologisk praksis

på misbrugsområdet.

Torsdag d. 22. og fredag d 23. Oktober 2015

 

1.

Workshop:

Om dobbelt-diagnosticerede og koordineret behandling 

Heidi Jeppesen

Center for Forsorg og Misbrug Holbæk Kommune:

Slides 

 

2.

Workshop:

Prolonged Exposure Therapy for PTSD  

Heidi Mouritsen, 

Behandlingshjemmet Ringgården

Slides  ----------------------------------------------------