Dansk Psykolog Forenings Selskab for Addiktiv Psykologi

Afholdte arrangementer 2023


OBS: Slides

Du finder slides, artikler og andet materiale fra de enkelte arrangementer

i Menu'en: Slides

--------------------------

Indhold

Skam som en kropslig klang

Skam som en kropslig klang


Tid

24. februar 2023 kl. 09:30 - 16:00

Du er velkommen til at møde 09:00 til kaffe og morgenbrød.

Der bliver frokost- og kaffepauser undervejs.

 

Sted

Dansk Psykolog Forening

Stockholmsgade 27, 3100 

København Ø


Pris

800 kr for medlemmer

1400 kr for ikke-medlemmer

Tilmelding og betaling

Da Selskabets normale betalingsløsning med kreditkort er ophørt med at fungere, sker tilmelding til dette arrangement ved at du først overfører beløbet til selskabets bankkonto i

Lån & Spar Bank:  

Reg nr.: 0400 - Konto nr: 401 25 48 449.


Herefter sender du en mail til Selskabets formand 

Eric Allouche erall@slagelse.dk 

og meddeler dit navn, medlemsstatus og titlen på dette arrangement.


Tilmeldingsfrist

 Fredag d.17.februar 2023.

Skam som en kropslig klang i os.

Vi er skabt allerede som embryo de først to måneder af vores eksistens, til at sanse og lytte efter det med kontakt.

Og denne fine evne fortsætter som foster, nyfødt, baby, barn og videre op igennem vores udvikling.

Som den fineste tråd, der lytter efter; er der noget sansemæssigt at læne sig ud i?

Er der en fælles forudsigelig rytme i opbygningen af metabolisme sammen med?

De lag og biologiske toner i den dybde, hvordan præger det vores stressresponssystem til det liv, som vi lige om lidt kommer ud i?

 

Når vi er små, og de der skal være større, stærkere, klogere og mere kærlige end os, ikke kan finde ud af at være det i deres mærken efter og afstemme sig med os, så bliver vi udsatte, sårbare og overskredet i vores grænser. Og vores biologi knokler og prøver at følge med.

 

Som beskyttelse drejer og vrider vores skelet og kropsvæv sig, forbindelsen til vores organer forandres, blodomløbet påvirkes kraftigt, områder smertedækkes i (opiat)kollaps eller bliver smertefuldt opspændt, og vi er i øget risiko for at blive helt alene derinde med presset og de tilstande, der nu er i gang med at isolere sig væk fra kontakt.

Både udadtil, men desværre også indadtil.  

 

Hvis den tilknytningskontakt fortsætter, og vi ikke bliver mærket, resoneret og set godt nok i det, der foregår, så er risikoen, at de nu isolerede tilstande primært sætter sig som ordløse oplevelser og tilstande i vores krop og væv, vores meget præcise stofskifte i organerne og som nødvendig,  men ulykkelige automatiseringer i vores nerve- og hormonsystem.

 

Og skammens natur og dens smerte har nemt ved at gro og opstå her.

Som et tidligt spor, der bliver således, som vi opfatter andre mennesker, relationer og verden.

Skammens stemme er som en iboende vished, der ender det samme sted - at jeg er ingenting, helt helt alene, ikke god nok, det er min skyld.

 

En formodning er, at erfaringer og tilstande af dyb lammende skam, følelser af værdiløshed, angst, forladthed, næsten ubærlige tilstande af udslettelse og opløsning, ofte er skabt tidligt i os, som en vished, en klang i vores organisme, der ikke efterfølgende er blevet cirkuleret, reguleret og derved placeret.


Næsten at dø af skamfølelse, er for mange en virkelighed og det er umuligt at have så voldsomme tilstande i vores dagsbevidsthed.

Så en kendt løsning er, at fraspalte og organisere skammen op i dominansadfærd og samtidig næsten umærkeligt, tabe vores grænser ned i underkastelsesadfærd. Hvad gør så dybe, kraftfulde tilstande ved os, også som fagpersoner, når vi inviteres ind i smertelandskaber af fraspaltet kropstilstande?

Hvordan mærker vi det selv i vores krop, og hvordan gør vi med de tilstande?

Både hos mig selv og hos den anden

Underviser

Ulla Rung Weeke er cand psyk, specialist i psykotraumatologi og glad for kroppen.

Hun har Skolen for Psykosomatik på 28. år og er forfatter til bøgerne “Når sygdom forløser” og “At danse med nervesystemet”.

OBS: Det er ikke længere muligt at tilmelde sig kurset da det er fuldtegnet.

Forårs-salon: Intensiv familieterapi

De fire årstider

AFLYST - pga for få tilmeldinger

De fire årstider består af en række "saloner", café-arrangementer, der afholdes fire gange årligt med et særligt tema ved hver årstid.

 

Deltagerne bliver præsenteret for et kort oplæg, som lægger op til en fælles livlig diskussion med lidt at drikke og lidt at spise, alt sammen i en hyggelig og afslappet atmosfære.Selskabet inviterer  til

Forårs-salon

Intensiv familiebehandling

Med udgangspunkt i min bog ”Vejen hjem” vil jeg fortælle om menneskesynet, og den praksis som jeg har udviklet i mine 35 år som forstander for Familiecentret Vibygård.


Det handler om relationer, og en forståelse af, at vi behandler vores ydre børn på samme måde, som vi behandler vores indre barn.

Bogen handler om traumer, angst, tilknytning, negativ psykologiske arv og vejen til at finde hjem i sig selv, når et traume har fået en til at trække sig ind i sig selv.


Se: filosofien bagOplægsholder: Iver Hecht

Forstander emeritus, cand.psych. aut.

Uddannet psykoterapeut og chock-traume terapeut.

Tid og sted

Arrangementet afholdes  

d. 10. maj 2023 kl. 17:00 - 20:00

Salon Maude´s

Gammel kongevej 164

1850 Frederiksberg C


Prisen

er 50 kr for medlemmer og 100 kr for

ikke-medlemmer af selskabet

- bespisning er inkluderet i prisen.

Tilmelding

sker ved at du først overfører beløbet til selskabets bankkonto i Lån & Spar Bank:  

Reg nr.: 0400 - Konto nr: 4012548449(Husk at anføre dit navn på bankoverførslen)


Herefter sender du en mail til Selskabets formand,

Eric Allouche på erall@slagelse.dk

og meddeler dit navn og titlen på dette arrangement.Tilmeldingsfrist

03. maj 2023

For spørgsmål ret venligst henvendelse til:

Susanne Huynh

Bestyrelsesmedlem i Selskab for Misbrugspsykologi.

E-mail: susanne.hu@gmail.com

Konference

om klinisk psykologisk praksis på misbrugsområdet 2023

- og generalforsamling

Tid

d. 28. og 29. september 2023


Sted

Danhostel Kerteminde

Skovvvej 46

DK-5300 Kerteminde


Pris

Konferencen er forbeholdt medlemmer af selskabet og koster kun

1500 kr. med overnatning og fuld forplejning.


Tilmelding

Da Selskabets normale betalingsløsning med kreditkort er ophørt med at fungere, sker tilmelding til dette arrangement ved at du først overfører beløbet til selskabets bankkonto i Lån & Spar Bank:  Reg nr.: 0400 - Konto nr: 401 25 48 449

Husk at anføre dit navn på bankoverførslen.

Herefter sender du en mail til Selskabets formand,Eric Allouche på erall@slagelse.dk og meddeler dit navn og titlen på dette arrangement.


Hvis du vil være sikker på overnatning, skal du tilmelde dig inden torsdag d. 27. juli. 2023

Obs.: Der er kun 25 pladser med overnatning.


Generalforsamling

Det er gratis, hvis du kun ønsker at deltage i generalforsamlingen.

Du skal ikke tilmelde dig konferencen, men i stedet sende en mail til selskabets formand, Eric Allouce.

Program

OBS: Der kan forekomme ændringer i konferencens program.

Links - oplægsholderne

Heidi Mouritsen

Sidsel Karsberg

Helle Lindgaard

Rose Marie Mollerup

Retur til forsiden

Klinisk konference og generalforsamling

De fire årstider


De fire årstider består af en række "saloner", café-arrangementer, der afholdes fire gange årligt med et særligt tema ved hver årstid.

 

Deltagerne bliver præsenteret for et kort oplæg, som lægger op til en fælles livlig diskussion med lidt at drikke og lidt at spise, alt sammen i en hyggelig og afslappet atmosfære.
Selskabet inviterer  til

Efterårs-salon

Først og fremmest vil jeg gerne sige tak for invitationen. Jeg ser meget frem til at præsentere den referenceramme, jeg har benyttet i 20+ år, nemlig gruppeanalytisk psykoterapi.


Hvad kommer vi omkring?

Aftenen indledes med, at vi sidder i en gruppeanalytisk setting og laver et par øvelser i association og refleksion.


Dernæst redegør jeg for de helt basale principper og baggrunden for gruppeanalysen præsenteres ultrakort. Af emner kan nævnes: Grundrammen, gruppeterapeutens rolle, terapi i gruppen, ved gruppen og af gruppen, gruppetolkninger, matrix, resonans, Bions arbejdsgruppen og de basale antagelser.


Undervisningen kommer til at foregå uformelt og i tæt dialog med deltagerne.Afslutningsvis skal vi skabe et virkelighedsnært scenarie, således I selv kan prøve kræfter med gruppeanalysens redskaber.
Tilmelding

sker ved at du først overfører beløbet til selskabets bankkonto i Lån & Spar Bank:  

Reg nr.: 0400 - Konto nr: 4012548449(Husk at anføre dit navn på bankoverførslen)


Herefter sender du en mail til Selskabets formand,

Eric Allouche på erall@slagelse.dk

og meddeler dit navn og titlen på dette arrangement.


Tilmeldingsfrist

25. oktober 2013

Oplægsholder: Per Hulstrøm


Tid og sted

Arrangementet afholdes 1. nov. 2023

kl. 17:00 - 20:00

i Dansk Psykolog Forening

Stockholmsgade 27

2100 København Ø

Pausen byder på nydelse til ganen


Prisen

er 50 kr for medlemmer og 100 kr for ikke-medlemmer af selskabet

- bespisning er inkluderet i prisen.

Per Hulstrøm, leder af Psykologkonsult ApS, co-founder af Stress Detector ApS,

specialist i Arbejds- og organisationspsykologi & specialist i supervision.

Uddannet Gruppeanalytisk psykoterapeut og underviser på Institut for Gruppeanalyse.

Per har siden 2007 forestået slow-open grupper i gruppeanalytisk psykoterapi i egen praksis.

Han er udpeget af Dansk Psykologforening som medlem af Landsamarbejdsudvalget i forhold til praksisoverenskomsten. Ydernummer siden 2005.For spørgsmål om arrangementet ret venligst henvendelse til:

Susanne Huynh

Bestyrelsesmedlem i Selskab for Misbrugspsykologi.

E-mail: susanne.hu@gmail.com


Efterårs-salon: Om gruppeanalytisk psykoterapi

Temadag

om specialistuddannelse for psykologer på rus- og afhængighedsområdet


Selskab for Addiktiv Psykologi har eksisteret i snart 30 år.

I løbet af disse år har vi konstateret, at mange psykologer har valgt at fordybe sig i rus-og afhængighedsområdet og bruge det meste af deres karriere indenfor dette område.

Muligheder for at ”specialisere” sig har dog været meget sparsomme og har, i store træk, begrænset sig til enten at blive specialist i psykoterapi eller psykopatologi eller at tage en Ph.d.

Vi mener det er på høje tid at oprette en specialistuddannelse på rus-og afhængighedsområdet.

De nuværende drøftelser om, hvorvidt borgerne med en dobbeltdiagnose skal behandles i psykiatrien eller i de kommunale rusmiddelcentre, giver os en oplagt lejlighed til at fremhæve psykologernes specifikke kompetencer og behovet for at kunne tilbyde de psykologer, som arbejder med rus og afhængighed, en struktureret uddannelse.

Målet er at:

1. Tilbyde psykologerne på området en målrettet uddannelse på specialistniveau, som både kan sikre, at psykologerne kan få en struktureret opkvalificering ift. rus-og afhængighed, samt at denne kvalifikation munder ud i en formel blåstempling som en specialisering, en certificering eller lignende.

2. Give arbejdsgiverne på området en mulighed for at videreuddanne deres psykologer i rus og afhængighed og forhåbentligt fastholde dem på dette vigtige område.

3. Sikre psykologernes tilstedeværelse og særlige funktioner på rus-og afhængighedsområdet: Hvis vi kan få Regionerne eller KL til at anerkende uddannelsen, vil det understrege, at psykologerne har en fast og særlig plads på rus-og afhængighedsområdet.    

4. Give Selskab for Addiktiv Psykologi en central rolle på området.


Kom og vær med til at drøfte målene og indholdet af den kommende specialistuddannelse!

Vi håber så mange medlemmer som muligt vil komme til temadagen!  


Tid og sted

Fredag d.3.nov. kl.10.00-15.15.


i Dansk Psykolog Forening

Stockholmsgade 27

2100 København Ø


Pris

Arrangementet er gratis


Tilmelding

Man tilmelder sig ved at sende en mail til Eric Allouche på erall@slagelse.dk

og meddele sit navn og titlen på dette arrangement.


Tilmeldingsfristen er d.27.okt.


Pris

Arrangementet er gratis

Temadag: Om specialistuddannelse