Dansk Psykolog Forenings Selskab for Addiktiv Psykologi

Tidligere Hjemmeside


Vi har bevaret dele af selskabets tidligere hjemmeside, da den indeholder en mængde fagligt stof, som mange medlemmer har ønsket at kunne tilgå.


Samtidig rummer disse sider selskabets historik i form af tidligere afholdte arrangementer, bestyrelsesreferater og generalforsamlingsreferater.

 Gå til Selskabets tidligere hjemmeside

-

Retur til forsiden