Dansk Psykolog Forenings Selskab for Addiktiv Psykologi

DOBBELTDIAGNOSER

Konference om den fremtidige behandling af personer med misbrug og psykisk lidelse

Deltagere

FOR ALLE INTERESSEREDE FAGGRUPPER


Tid

26. september 2018

Kl. 10:00 - 15:30

Sted

Dansk Psykolog Forening

Stockholmsgade 27

2100 København Ø


Pris

for frokosten: kr. 100

Gratis for medlemmer af selskabet


Program

Se program i konferencefolderen  (pdf)Sundheds-og ældreministeriets udspil

Med udgivelsen af Sundhed, hvor du er i januar 2018  har Sundheds- og ældreministeriet varslet, at behandlingen af patienter med misbrug og samtidig psykisk lidelse fremover skal samles i regionerne.


Med denne ændring af ansvarsfordeling ønsker regeringen at løse det gamle problem vedr. behandlingen af borgere med en dobbeltdiagnose/dobbeltbelastning.


Sundheds-og ældreministeriets udspil er på nuværende tidspunkt formuleret på en måde, som gør det vigtigt at drøfte nogle spørgsmål nærmere.


Hvilken gruppe drejer det sig om?

I Sundhed, hvor du er bliver gruppen betegnet som ”Patienter med misbrug og samtidig psykiske lidelser” og der bliver også refereret til ”mennesker som er dobbelt-belastede”.

I ”Mental Sundhed”, som er et udspil fra Regionerne m.fl., formuleres det: ”Mennesker med psykisk sygdom og misbrug”.

KABS, for sit vedkommende, har valgt formuleringen ”Borgere som er afhængige af rusmidler og samtidig har en psykisk lidelse”.

Psykologforeningen anvender i sit udspil ”patienter med dobbeltdiagnose”, osv.

 

Skal disse forskellige formuleringer opfattes som rene synonymer eller afspejler de forskellige borgergrupper og/eller forskellige faglige og ideologiske måder at tænke området på?

På et rent pragmatisk niveau, hvem vil fremover få retten til at "diagnosticere" borgerne mht. at placere i den ene eller anden gruppe og hvordan. Vil man f.eks. fremover anvende bestemte test eller metodik?


Hvilke opgaver vil fremover høre til region og hvilke til kommune?

Alle de forskellige udspil vedr. behandling af borgere med en dobbeltbelastning/ dobbeltdiagnose understreger vigtigheden af at behandlingen skal samles ét sted, samt at behandlingen af disse borgere kræver en meget specialiseret og holistisk indsats.

Ud over at disse to ønsker kan virke modsætningsfulde, ligger der en opgave i at sikre sig, at en øget specialisering ift. behandlingstilbud ikke kommer til at skabe nogle af de samme problemer, i form af indsnævring af målgruppen og kompetencer, som dem der ønskes løst.

 

På konferencen vil vi kigge på regionale og kommunale særlige behandlingstilbud for borgere med et misbrug og en psykisk lidelse og prøve at forstå, hvilke opgaver der hører til den "sociale-behandling" af misbrug, og hvilke opgaver der hører til den ”misbrugspsykiatriske” del, samt hvilke konsekvenser det har at adskille behandlingsopgaver på denne måde.

 

RELEVANTE DOKUMENTER

 

Sundheds-og ældreministeriet

Sundhed hvor du er

Læs

 

Kommunernes Landsforening

Forebyggelse for fremtiden

Læs


Anbefalinger. Styrket indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder

Læs

 

KABS

Behandling af misbrugere skal samles ét sted

Læs

 

De danske regioner, Lægeforeningen, Dansk psykiatrisk Selskab, Bedre psykiatri.

MENTAL SUNDHED. Et samlet behandlingstilbud  til mennesker med psykisk sygdom og misbrug

Læs

 

Dansk Psykolog Forening

Fremtidens Psykiatri – en helhedsorienteret plan

Læs

 

Sundhedsstyrelsen

Styrket indsats for mennesker med psykisk lidelse 

Læs

Deltagerliste

Mogensen

Jonathan Led Larsen

Julia Geeb

Julie Cold

Karen Bruun Andresen

Kasper Carsen

Kristian Holte Kofod

Lars Jersin

Lars Utzon

Lone Hasselmark

Lone Marker

Louise Frost Ribe

Martin Freitag

Mia Nielsen

Nana Ludvigsen

Per Nielsen

Simon Schøneberg

Thomas Funk Nielsen

Trine Østergård

ialt 44 deltagere

Alice Højmose

Birgitte Krag

Birgitte Thylstrup

Bjarne Elholm

Brian Sebens

Britta Krog + 2 flere

Camilla Hansen

Christel Dall

Christian gad

Christina Skov

Eric Allouche

Hanne Tøfting Stefansen

Hans Christensen

Helle Kjær

Jacob Wettergreen + 8 flere

Jesper Østerhaab

Konference om

klinisk psykologisk praksis

på misbrugsområdet

og generalforsamling - 2018


Traditionen tro holder Selskab for misbrugspsykologi sin årlige kliniske konference, hvor der vil være rig mulighed for at blive opdateret på dét, der sker på misbrugsbehandlingsområdet, samt udveksle tanker og erfaringer med fagkolleger.


 

Aktive deltagere

Konferencen er traditionelt baseret på erfaringsudveksling - på, at medlemmerne efter ønske og lyst deler deres erfaringer, faglige synspunkter, arbejdsmæssige problemer, teoretiske overvejelser o.l.

Hvis du vil bidrage med et oplæg eller en workshop, skal du kontakte Eric Allouche på mail: erall@slagelse.dk - som tak deltager du gratis på konferencen.

 

Deltagere

Kun for medlemmer af selskabet.

Maks. 30 til selve konferencen.


Ingen begrænsning i deltagerantal hvad angår GF programpunkter.

 

Tid

Torsdag d. 06. og fredag d. 07. september 2018

Start kl. 09:30 torsdag


Slut kl. 15:00 fredag

 

Sted

Hotel Christiansminde

Christiansmindevej 16

Svendborg


www.christiansminde.dk

 

Pris

med overnatning: kr. 1900

uden overnatning: kr. 1200

 

Tilmelding

Fristen for tilmelding er d. 28. august 2018,

men hvis du vil være helt sikker på at kunne tilmelde dig med overnatning

skal det ske inden 6. august 2018. 

Program

OBS: Der kan frem til konferencens afholdelse forekomme ændringer i programmet


Torsdag d. 06/09/2018

09.00 - 10.00 Morgenmad og velkommen

10.00 - 12.00 Liberalisering af cannabis - Oplæg af og diskussion med Torsten Gejl, folketingsmedlem for Alternativet

12.00 - 13.00 Frokost

13.00 - 14.00 Arbejde i grupper - Et eksperiment

14.00 - 14.30 Eftermiddagskaffe

14.30 - 16.30 Terapi med traumatiserede borgere, Johannes Knigge,  KABS.

16.30 - 18.30 Pause

18.30 - 20.30 Middag

20.30 - 21.30 Video fra konferencen med I.Yalom, præsenteret og kommenteret af Simon og Eric

     

Fredag d. 07/09/2018

07.00 - 09.00 Morgenmad

09.00 - 11.00 Familieorienteret rusmiddelbehandling - hvad er det og hvorfor er det vigtigt?

               Erfaringer fra Københavns Kommunes implementering af familieorienteret rusmiddelbehandling

               Tina Rathje, Psykolog og Faglig Koordinator. Familieorienteret Rusmiddelbehandling Enghavevej.

11.00 - 11.30 Pause

11.30 - 12.30 Selskabets ordinære generalforsamling

12.30 - 13.15 Frokost

13.15 - 14.45 Misbrugsbehandling i døgnfamilie-behandlingsregi, Ivar Hecht, cand. psych., forstander for Familecentret                               Vibygård

14.45 - 15.00 Afslutning

Karen Bruun Andresen

Lars Jersin

Lone Marker

Marie Pedersen

Peer Nielsen

Simon Schøneberg

Susanne Huynh

Tina Rathje

Deltagerliste

Albert Diekmann

Bente Stenfeldt Riddersholm

Birgitte Schaumann

Christian gad

Eric Allouche

Hanne Tøfting Stefansen

Iver Hecht

Temadag om narcissisme

30. april 2018


Narcissisme er vidt forekommende og strækker sig fra den sunde narcissisme, der tjener til at opretholde et godt og positivt selvbillede, til patologisk narcissisme, der hæmmer en person i sin livsudfoldelse.

Gennem en spændende dag i narcissismens tegn vil vi uddybe og beskrive den fra flere vinkler.


Oplægget vil beskrive de historiske betragtninger om ophavet til begrebet narcissisme, og beskrive forskellen på den sunde narcissisme og den patologiske narcissisme. Patologisk narcissisme er en mangelfuld regulering af selvfølelsen, der har udgangspunkt i et grandiost selvbillede. Vi vil se nærmere på, hvordan man forstår patologisk narcissisme fra flere teoretiske vinkler, og hvordan man som kliniker kan genkende denne patologi.


Vi vil se på, hvordan de diagnostiske betragtninger har ændret sig gennem tiden, og hvordan det diagnostiske konstrukt er i dag. Vi vil tale om de udfordringer der er i forhold til den bestående diskrepans mellem de aktuelle diagnostiske kriterier, og det empiriske kliniske billede. Vi vil også tale om hvordan narcissisme manifesterer sig i en skandinavisk kulturel ramme.


Yderligere vil vi tale om, hvordan man som kliniker tilgår behandling af en narcissistisk patient. Hvilke udfordringer møder man typisk som behandler og terapeut, og hvilke metoder kan man benytte sig af for at have succes med fastholdelsen og behandlingen af en narcissistisk patient.


Vi vil også tale om de psykiatriske lidelser, der ofte tilstøder den narcissistiske patologi, som depression og misbrug, og hvordan narcissismen kan komplicere behandlingen af disse lidelser.

Underviser

Jane Fjermestad-Noll.

Speciallæge i Psykiatri og specialist i Gruppeanalyse.

Hun har arbejdet som kliniker og terapeut i flere år indenfor personlighedsforstyrrelsesområdet, og er aktuelt i gang med et Ph.d. projekt omkring narcissisme og depression.

Tid

Mandag d. 30. april. kl. 09:30-15:30


Sted.

Psykologforeningen, Stockholmsgade 27. 2100 København Ø.


Pris.

Medlemmer af Selskabet:

-Narcissistisk tilmelding: Jeg vil gerne tilmelde mig en VIP plads med velkomstdrink, frit valg af min foretrukne plads og gourmet frokost for kun kr. 500 + kortgebyr.

-Nasse tilmelding: Jeg har en nærig og irriterende arbejdsplads, som ikke betaler for en skid, men jeg vil være glad for at kunne deltage på temadagen som skamfuld, blind passager og spise min madpakke i smug, til den uhørte pris af kr.0.


Ikke medlemmer af Selskabet. Kr. 850 + kortgebyr.


Tilmeldingsfrist. d. 23. april 2018


OBS: Arrangementet søges godkendt i forhold til specialistgodkendelse i psykoterapi.

Deltagerliste:

Anne Katrine Holm

Birgitte Hartvig Jespersen

Birgitte Thylstrup

Birgitte Zimmermann

Christian Christensen

Cristina Nielsen

Dianna Kristensen

Emilie Hjorth Roelsgaard

Eric Allouche

Heidi Mouritsen

Line Kenberg

Lubitza Hanuska Vesterdal

Magnus Kleinert

Maria Schneider

Marie Pedersen

Mette Skou Elkjær

Paul Georges De Visme

Peer Nielsen

Sanne Høybye

Susanne Huynh

Selskab for Misbrugspsykologi inviterer til

En aften med Irvin Yalom

 


Vi glæder os over at kunne invitere til en live videokonference med Irvin Yalom d. 28. februar kl. 18-20 i DPs hus på Stockholmsgade 27

Irvin Yalom behøver næppe en introduktion og kan betragtes som en af de største nulevende praktikere og teoretikere af den eksistentielle psykoterapi. 

Derudover er han blevet kendt i den brede offentlighed med sine noveller (When Nietzsche Wept, the Schopenhauer Cure, Lying on the Couch, m.m.), hvor han på en fangende måde blander psykoterapi, historie, filosofi, fiktion og virkelighed.

 

Pga. sin alder rejser I. Yalom ikke længere ud af USA, men han deltager gerne i live videokonferencer som denne, hvor man vil opleve ham fra sit hus i San Fransisco.

 

På videokonferencen vil han tale om livet, eksistentiel psykoterapi, sin nye bog: ”Becoming Myself”, m.m., og ikke mindst misbrug set i et eksistentiel perspektiv.

Deltagerne vil have muligheden for at tale direkte med I. Yalom og stille ham spørgsmål.

 

Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle princippet

Arrangementet er fortrinsvis for medlemmer af Dansk Psykolog Forening.

Vi takker DP''s forretningsudvalg for økonomisk støtte.

 

Pris:

Kr. 300 for medlemmer af Selskab for Misbrugspsykologi

Kr. 500 for medlemmer af Dansk Psykolog Forening

 

Efter d. 1. februar er tilmelding åbent for alle interesserede.

Kr. 700 for andre interesserede Læs artikel

af psykolog Irene Christiansen om arrangementet i P -psykologernes fagmagasin.


Deltagerliste

Morten Halberg

Niels Morre

Niels Schæffer

Peer Nielsen

Per Hvashøj

Pernille Schou nielsen

Ragnar Gunnarsson

Randi Jensen

Rasmus Villum Olsen

Rikke Hahn

Rizwana Tabassum Khuram

Solveig Roepstorff

Steen Guldager

Stine bjerrum Møller

Stine Vesterby

Susanne Bærentzen

Susanne Huynh

Thomas Funk Nielsen

Tina Møller

Tina Wigen

Tine Meyer Thomsen

Trine Garff

Trine Lund Pedersen

Vibeke Brinch

Vicki Wurtz

Allan Hedegaard Fohlmann

Ane Christensen

Anne Treppendahl

Arne Jakobsen

Benedicte Maul

Benjamin Steffen-Nielsen

Bettina Myggen Jensen

Birgitte Sjødin

Birgitte Thylstrup

Birthe Larsen

Brian Sebens

Cecilia Ingemann

Cecilie Heesche

Christina Skov

Dianna Kristensen

Ditte Abrahamsen

Doria Breuning

Dorthe Carlsen

Else Malini

Eva Vejlø

Gitte Højfeldt

Helle Kjær

Ida Finck-Heidemann

Irene Christiansen

Iver Hecht

Jane Roed

Jonathan Led Larsen

Julie Beske

Jytte Haugaard

Katrine Breum Larsen

Kim Gabriel Hansen

Kristian Holte Kofod

Lars Henning Andersen

Lene Kiel Jespersen

Lotte Munro

Louise Frost Ribe

Lubitza Hanuska Vesterdal

Marcus Myhr

Maria Buhl

Marie Falck Hansen

Marie Pedersen

Marie Steffansen

Marie Ulstrup

Marlene Schmidt

Martin Svensson

Martin Pedersen

Mathias Petersen

Mette Bech Richardt

Mette Bendixen

Mette Bratlann

Psykologens rolle i udtrapning af psykofarmaka

 09/02/18


Langt de fleste patienter på psykofarmaka kan med stor fordel trappes ud og få et medicinfrit liv

- for mange er dette endda direkte nødvendigt for reel helbredelse.

 

Overgangen fra medicinafhængighed til det medicinfri liv kan dog være så stor en udfordring, særligt følelsesmæssigt, at den kan sidestilles med et reelt psykoterapeutisk anliggende.

 

Særligt hvis de til tider ekstreme reaktioner og følelser, der kan opstå, når en tilvant dosis psykofarmaka reduceres, fejlfortolkes som tegn på, at medicinen er effektiv og nødvendig - hvilket vi nu ved er ukorrekt. Denne nærliggende fejlfortolkning får mange til at opgive for tidligt i processen, hvorefter medicinering genoptages.

 

Vores erfaring viser dog tydeligt, at stort set alle kan blive medicinfri med den rette støtte, tid og forståelse af symptomerne som det, de er, nemlig abstinenser, som ikke i sig selv er farlige eller tegn på effekt, og som går over igen.

Ikke sjældent indebærer overgangen en konfrontation med de følelser, der har været lagt låg på i så lang tid, i et omfang, der i særdeleshed nødvendiggør reel psykoterapi.

 

Flere og flere ønsker udtrapning, men har svært ved at finde hjælp, da opgaven endnu ikke er placeret hos nogen faggruppe og emnet generelt er underudforsket. Det kan betyde, at patienten møder direkte modstand eller ikke oplever, at der eksisterer den fornødne viden, hvorfor patienterne ofte overlades til sig selv eller forbliver i en langvarig medicinsk behandling, der er både unødvendig og skadelig.

 

Den nyeste vinkel på psykofarmaka-debatten handler om, hvordan man bedst og sikrest hjælper disse patienter ud af psykofarmaka, og her peger meget i retning af psykologien. Forskningsfeltet bygger naturligt videre på den omfangsrige forskningslitteratur, der har fremsat alvorlig tvivl om både effekten og sikkerheden af psykofarmaka med ordene ”gør mere skade end gavn”, hvilket vil danne indledning til emnet.


Tid

Fredag d. 09/02/18, kl.10.00-15.00 


Sted.

Ringgården, Strandvejen 1, 5500 Middelfart.

 

Deltagere

Arrangementet er åbent for alle interesserede faggrupper.


Pris.

Medlemmer af Selskabet:

-kr. 400 + kortgebyr for de, der kan betale. Beløbet inkluderer morgenkaffe og frokost.

-kr. 0, for de, der ikke kan betale. Medbring madpakke.


Ikke-medlemmer af Selskabet:

-kr. 600 + kortgebyr. Beløbet inkluderer morgenkaffe og frokost.


Tilmeldingsfrist

02/02/18

Underviser


Anders Sørensen

Psykolog og phd studerende, Nordic Cochrane Center

Ekstern lektor, Institut for Psykologi, Københavns Universitet


Som en del af phd projektet har Anders Sørensen psykiatriske patienter i udtrapningsforløb, så han har ikke kun en solid teoretisk viden som forsker, men også praktisk erfaring med de problemer, man kan støde på i forløbet.

Deltagerliste

Albert Diekmann

Ditte Nilsson

Eric Allouche

Gitte Nørskov Andersen

Heidi Mouritsen

Helge Børven

Karina Andersen

Lisbeth Lavring

Maria Schneider

Peer Nielsen

Per Nielsen

Susanne Huynh

Afholdte arrangementer 2018


OBS: Slides

Du finder slides, artikler og andet materiale fra de enkelte arrangementer

i Menu'en: Slides

-------------------------

Dobbeltdiagnoser

Klinisk konference

Temadag om narcissisme

En aften med Irvin Yalom

Udtrapning af psykofarmaka

Indhold