Dansk Psykolog Forenings Selskab for Addiktiv Psykologi

Indmeldelse


Medlemsbetingelser

Da selskabet hører under Dansk Psykolog Forening, skal du være medlem af denne for at blive medlem af selskabet.

Psykologer, der arbejder med mennesker, der har problemer med misbrug/afhængighed af rusmidler, medicin, spil etc., eller som har viden, erfaring eller interesse for området, og som kan tilslutte sig vedtægternes formålsparagraf, kan optages som medlemmer i selskabet.


Indmeldelse

Log ind på Mit DP på Dansk Psykolog Forenings hjemmeside.

Nederst på siden sætter du flueben i firkanten ud for selskabets navn.

Systemet viser muligvis selskabets tidligere navn:

Selskab for Misbrugspsykologi - og ikke det nye navn: Selskab for Addiktiv Psykologi


Kontingentet

som pt er 350 kr årligt, bliver opkrævet sammen med kontingentet til Dansk Psykolog Forening.


Nedsat kontingent

For studerende, pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige er kontingentet 100 kr. om året.

-

Retur til forsiden