Dansk Psykolog Forenings Selskab for Addiktiv Psykologi

Afholdte arrangementer 2022


OBS: Slides

Du finder slides, artikler og andet materiale fra de enkelte arrangementer

i Menu'en: Slides

-------------------------

Folkemødet 2022

Igen i år deltog Selskab for misbrugspsykologi til Folkemødet med en debat om cannabis. 

https://folkemoedet.dk/events/2022/06/18/hvad-er-de-vigtigste-hensyn-at-tage-i-cannabisdebatten/


Til debatten deltog:

Torsten Gejl som er folketingsmedlem for Alternativet (og bl.a. cannabisordfører), Khodr Mehri som er aktivist og Selvstændig i cannabisindustrien, Kristian Holte Kofod som er psykolog på Københavns kommunes rusmiddelbehandlingsinstitution for unge U-turn, Sebastian Winkler som er studerende og medlem af U-turns Tænketank og Eric Allouche som er formand for Selskab for misbrugspsykologi.

Debatten gav anledning til gode diskussioner både mellem de forskellige debattører og med et meget aktivt publikum, og deltagelsen til Folkemødet gav igen lejlighed til at styrke Selskabets og psykologerne plads på rusmiddelområdet.

Dermed er det højst sandsynligt, at Selskabet igen næste år vil arbejde på at være til stede på Folkemødet med et rusmiddelrelateret emne.

Har du ide til debatemner eller lyst til at deltage, er du velkommen til at kontakte Selskabets bestyrelse.

Kontakt og opmærksomhed

i de tidlige kropslige tilknytningslag

Tid

24. juni 2022

kl. 09:30 - 16:00

Du er velkommen til at møde 09:00 til kaffe og morgenbrød.

Der bliver frokost- og kaffepauser undervejs.


Pris

900 kr for medlemmer

1500 kr for ikke-medlemmer

Bespisning er inkluderet

Sted

Dansk Psykolog Forening

Stockholmsgade 27,

3100 København Ø


Underviser

Ulla Rung Weeke

er cand psyk, specialist i psykotraumatologi og glad for kroppen.


Hun har Skolen for Psykosomatik på 28. år og er forfatter til bøgerne “Når sygdom forløser” og “At danse med nervesystemet”.

Tilmelding og betaling

Da Selskabets normale betalingsløsning med kreditkort er ophørt med at fungere, sker tilmelding til dette arrangement ved at du først ovefører beløbet til selskabets bankkonto i Lån & Spar Bank:  

Reg nr.: 0400 - Konto nr: 401 25 48 449. 

Herefter sender du en mail til Selskabets kasserer, 

Simon Schøneberg på: sims-jv@aalborg.dk 

og meddeler dit navn, medlemsstatus og titlen på dette arrangement.

Vi er allerede som embryo, i de to første to måneder af vores eksistens, skabt til at sanse og lytte efter kontakt med andre.

Denne evne fortsætter sin udvikling, mens vi er foster, nyfødt, baby og videre op gennem de første leveårs tilknytning.

Som den fineste tråd lytter den efter, om der er noget sansemæssigt at læne sig op ad.

Det er afgørende, at der fra begyndelsen, mellem barnet og den anden, er en fælles og forudsigelig rytme i denne proces.

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan vores tidlige erfaringslag og biologiske toner forbereder vores stressresponssystem og indbyrdes kemi balance - også ift sårbarhed overfor senere misbrug - til det liv, som kommer.

Så længe, vi er små, er vi afhængige af, at der er nogen, som er større, stærkere og klogere end os selv. Er disse personer ude af stand til at være det i deres forsøg på at afstemme sig med os, bliver vi udsatte og sårbare, fordi vores grænser konstant bliver

overskredet.

Som beskyttelse drejer og vrider vores skelet og kropsvævs sig væk fra kontakt og områder smertedækkes af nødvendighed i opgivenhed og kollaps eller bliver stramt og opspændt.

Hvis dette tilknytningsmønster forsætter sin udvikling, og vi ikke i tilstrækkelig grad føler os set, mærket, resoneret og trøstet, vil disse tilstande kunne sætte sig som ordløse og automatiserede mønstre tydeligst i vores kropsvæv, og i nerve- og hormonsystemet.

Under sådanne forudsætninger får dybe tilstande af utilstrækkelighed og skam, nemt ved at opstå.

I værste fald kan det blive med ødelæggende konsekvenser, fordi skamfølelsen indvirker på vores oplevelse af andre mennesker, af vores relationer og af omverdenen som sådan.

I sidste instans kan skamfølelsen blive til en vished om egen værdiløshed, utilstrækkelighed og skyld.

Disse tilstande er oftest subtile og ordløse, hvilket kan gøre det vanskeligt at stedfæste og konkretisere dem i det terapeutiske arbejde.

På kursusdagen vil vi sammen undersøge, hvad disse kraftfulde og dybtgående tilstande kan gøre ved os, også som fagpersoner.


- Vi vil undersøge, hvordan vi kan påvirke disse kontaktformer, så vi bliver bedre til at orientere os og handle mere kvalificeret.


- Opmærksomheden vil være på, hvordan vi i det terapeutiske arbejde oplever os selv og vores kropslige reaktioner.


- Målet vil være at opfange de tabte sansninger, følelser og tilstande, således at vi kan arbejde terapeutisk med de ofte tabte, derfor ordløse og isolerede tilstande.

De fire årstider


De fire årstider består af en række "saloner", café-arrangementer, der afholdes fire gange årligt med et særligt tema ved hver årstid.


 

Deltagerne bliver præsenteret for et kort oplæg, som lægger op til en fælles livlig diskussion med lidt at drikke og lidt at spise, alt sammen i en hyggelig og afslappet atmosfære.Selskabet inviterer  til

Sommer-salon

PTSD og traumebehandling


 

Mange mennesker med PTSD har vist sig at være en udfordrende patientgruppe at behandle.

De kommer ofte med komplekse symptombilleder og psykiske problemstillinger, som kan være vanskeligt at rumme diagnostisk i en PTSD-diagnose.


Med den nye diagnosemanual ICD-11 kommer også en ny diagnose: Kompleks PTSD (CPTSD).

Diagnosen indeholder en ny diagnostisk forståelse af traumer og deres indvirkning på udviklingen af psykisk sygdom, hvilket kræver nye måder at tænke traumebehandling på.


Christian vil i sit fordrag introducere CPTSD som diagnose og  differentialdiagnostiske overvejelser samt tale om behandlingen af patienter med CPTSD.


Til sidst vil han give et bud på vigtige hensyn CPTSD-diagnosen vil kræve af den kliniske praksis.

Oplægsholder: Christian Nøhr,

klinisk psykolog ved Psykiatrisk Center Stolpegård.

Tid og sted

Arrangementet afholdes  d. 31. august 2022 kl. 17:00 - 20:00

i Maude's cafe

Gammel kongevej 164

1850 Frederiksberg C

Telefon: 33861070

Pausen byder på nydelse til ganen


Prisen

er 100 kr for medlemmer og 200 kr for ikke-medlemmer af selskabet - ovennævnte er inkluderet i prisen.


Tilmelding

Da Selskabets normale betalingsløsning med kreditkort er ophørt med at fungere,

sker tilmelding til dette arrangement ved at du først overfører beløbet til selskabets bankkonto i Lån & Spar Bank:  

Reg nr.: 0400 - Konto nr: 401 25 48 449 (Husk at anføre dit navn på bankoverførslen)


Herefter sender du en mail til Selskabets formand,

Eric Allouche på erall@slagelse.dk

og meddeler dit navn og titlen på dette arrangement.


Tilmeldingsfrist

er d. 24. august 2022

Width16000Width3 Width15920Width3 Width15920Width3 For spørgsmål ret venligst henvendelse til:

Susanne Huynh

Bestyrelsesmedlem i Selskab for Misbrugspsykologi.

E-mail: susanne.hu@gmail.com

Deltagere

Susanne Huynh

Eric Allouche

Isabelle Vesterdal

Claus Bundgaard Rasmussen

Lone Marker

Konference

om klinisk psykologisk praksis på misbrugsområdet 2022

- og ordinær generalforsamling

Hvornår og hvor

Selskabet afholder klinisk konference og generalforsamling 

d. 08. og 09. september 2022

på konferencecenter Sixtus

Teglgårdsvej 73

5500 Middelfart


Pris

Konferencen er forbeholdt medlemmer af selskabet og koster kun 

1500 kr. med overnatning og fuld forplejning


Tilmelding

Da Selskabets normale betalingsløsning med kreditkort er ophørt med at fungere, 

sker tilmelding til dette arrangement ved at du først overfører beløbet til selskabets bankkonto i Lån & Spar Bank:  

Reg nr.: 0400 - Konto nr: 401 25 48 449


Husk at anføre dit navn på bankoverførslen

Herefter sender du en mail til Selskabets formand,

Eric Allouche på erall@slagelse.dk

og meddeler dit navn og titlen på dette arrangement.


Tilmeldingsfrist

Vi kan kun tilbyde 27 pladser med overnatning.

Hvis du vil være sikker på overnatning, skal du tilmelde dig inden d. 08. august


Generalforsamling

Det er gratis, hvis du kun ønsker at deltage i generalforsamlingen,

men du skal tilmelde dig ved at sende en mail til

Eric Allouche på erall@slagelse.dk


 


Program:


Deltagerliste


1.Peer Nielsen

2.Susanne Huynh

3.Simon Schøneberg

4.Eric Allouche

5.Nanna Fjeldal Daugaard

6.Louise Frost Ribe

7.Christina Skov 

8.Birgitte Thylstrup

9.Jens Wraa Lauersen

10.Albert Diekmann

11.Lone Marker

12.Lone Gerup Adamsen

13.Dorte Kelstrup

14.Louise Friborg Andersen

15.Tone Steffensen

16.Bente Stenfeldt Riddersholm

17.Maria Møller Cassøe

18.Marie Bundgaard Pedersen

19.Rasmus Jølberg

20.Stina Dalgaard ElkjærBogreception


Fredag d. 18. november 2022

havde Selskab for Misbrugspsykologi fornøjelsen at afholde reception i anledning af udgivelsen af bogen


Misbrug i psykologisk perspektiv


Bogreception blev vellykket.

Alt gik smooth efter planen, og der kom lige så mange deltagere som forventet, og folk virkede rigtig glade.Psykolog John Eltong skrev på Linkedin:


"En dejlig eftermiddag og et glædelig gensyn med nogle af de skarpeste psykologer inden for misbrugsfeltet i anledningen af den nye bog “Misbrug i psykologisk perspektiv”. 

Misforstå mig ikke…. det som virkelig ramte mig i eftermiddags var ikke det store teoretiske overblik, som disse psykologer besidder,  men deres brændende engagement og et bankende hjerte, som var tydeligt at mærke for os fremmødte. Der var sku er par gange, hvor jeg var at knibe en tåre, fordi jeg blev så rørt.  

Tusind tak for Jeres vigtige bidrag til forståelse af Rus og Relationer.

Tak Birgitte Thylstrup , Helle Kjær , Eric Allouche, Charlotte Silas Houlberg Bengtson"

De fire årstider


De fire årstider består af en række "saloner", café-arrangementer, der afholdes fire gange årligt med et særligt tema ved hver årstid.


 

Deltagerne bliver præsenteret for et kort oplæg, som lægger op til en fælles livlig diskussion med lidt at drikke og lidt at spise, alt sammen i en hyggelig og afslappet atmosfære.

Selskabet inviterer til


Efterårs-salon

om Transcendental Meditation

Hvad er transcendental bevidsthed 

og hvordan kan Transcendental Meditation (TM) - en meditationsteknik med rødder i Indien - være interessant for dem, der arbejder med mennesker med misbrugsproblematik? Hvad siger personer, som tidligere har haft et misbrug, og som nu er dedikerede mediterende, om TM?


Om Isabelle Vesterdal:

Siden 2001 har hun arbejdet med klienter, par og familier som selvstændig privatpraktiserende.

Udover det har hun gennem årene undervist i flere meditationsteknikker. Transcendental meditation (TM) har hun undervist i siden 2012, og har nu haft flere end 600 personer i Danmark på kurser - både for private og for virksomheder.


 

Denne aften

vil Isabelle fortælle om historien bag TM og hvad transcendental bevidsthed er - og om selve teknikken.

Yderligere vil I høre om virkningerne for krop og sind og hendes erfaringer med undervisningen, herunder vedrørende kursister med misbrugsproblematikker.

Der vil være tid til spørgsmål.


 

TMmeditation.dk TM kan I finde links til andre informative sider om TM. Ellers mere om Isabelle Vesterdal på psykologkobenhavn.dk

Ellers mere om Isabelle på: psykologkobenhavn.dk

Deltagelse

er for alle interesserede


Tid:

23-11-2022, kl. 17:00 - 20:00


Sted:

Meditation kræver fred og ro. Derfor mødes vi kke som sædvanligt på en café, men i vore egne lokaler i

Dansk Psykolog Forening

Stockholmsgade 27,

2100 Kbh. Ø.

Pris 

70 kr (incl. sandwich)


Tilmelding senest d. 23-11-2022 kl. 16:00

Du tilmelder dig ved at sende en mail til Susanne på

susanne.hu@gmail.com

og indbetale beløbet på selskabets konto i Lån og Spar Bank:

Reg nr.: 0400 - Konto nr: 401 25 48 449. 


Struktur:

1. Oplæg

2. Spisning og diskussion

3. Ordet er frit (med ordstyrer)

Isabelle Vesterdal

Psykolog, cand.psych. fra KU, samt uddannet fysioterapeut med speciale i psykiatri og psykosomatik.

Kropsterapeut og yogalærer.


Indhold

Folkemødet 2022

Efterårs-salon - om Transcendental Meditation

Bogreception

Klinisk konference

Sommer-salon - om PTSD og traumebehandling

Kontakt og opmærksomhed

-