Dansk Psykolog Forenings Selskab for Addiktiv Psykologi

Afholdte arrangementer 2017


OBS: Slides

Du finder slides, artikler og andet materiale fra de enkelte arrangementer

i Menu'en: Slides

--------------------------

Konference om

klinisk psykologisk praksis

på misbrugsområdet

og generalforsamling - 2017

 

Traditionen tro holder Selskab for misbrugspsykologi sin årlige kliniske konference, hvor der vil være rig mulighed for at blive opdateret på dét, der sker på misbrugsbehandlingsområdet, samt udveksle tanker og erfaringer med fagkolleger.

 

Deltagere

Kun for medlemmer af selskabet.

Maks. 30 til selve konferencen.


Ingen begrænsning i deltagerantal hvad angår GF programpunkter.

 

Tid

Torsdag d. 07. og fredag d. 08. september 2017


Start kl. 09:30 torsdag

Slut kl. 15:00 fredag

 

Sted

Hotel Christiansminde

Christiansmindevej 16

Svendborg


www.christiansminde.dk

 

Pris

med overnatning: kr. 1750

uden overnatning: kr. 1000

 

Tilmelding

Fristen for tilmelding er d. 28. august 2017,

men hvis du vil være helt sikker på at kunne tilmelde dig med overnatning

skal det ske inden 7. august 2017. 

 

Konferenceprogram 

OBS: Der kan forekomme ændringer i programmet helt til konferencens start.

Deltagere:

(Charlotte) Silas Houlberg Bengtson

Albert Diekmann

Anders Schmidt Thorsen

Bettina Myggen Jensen

Christian gad

Christina Skov

Eric Allouche

Gitte Nørskov Andersen

Hans Christensen

Heidi Mouritsen

Heidi Rømer Hansen (tidl. Jeppesen)

Helge Børven

Karen Bruun Andresen

Karina Lærke Sørensen

Louise Frost Ribe

Mette Holm Riis

Peer Nielsen

Sigrid Fardal Nes

Simon Schøneberg

Susanne Huynh

Dialogmøde med psykologer fra Holland

 

D. 7 april kommer en gruppe psykologer fra bestyrelsen for den hollandske psykologforening, Dutch Association of Psychologists, og vores søsterselskab, Dutch Addiction Psychologist Board til Danmark for at besøge forskellige misbrugsbehandlingsinstitutioner samt høre om hvordan misbrugsbehandling er organiseret i Danmark.

 

I den sammenhæng afholder selskabet et dialogmøde, hvor vi vil få mulighed for at høre om misbrugsbehandling i Holland og diskutere med de hollandske gæster.


Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

 

Tid: Fredag d. 7. april 2017 kl. 15:00 - 17:00

 

Pris: Gratis for medlemmerne

 

Tilmeldingsfrist: Søndag d. 2. april


Blandt de hollandske gæster kan nævnes:

Prof.  Reinout Wiers, som forsker i neurokognitive processer ifm. afhængighed på Amsterdam Universitet.

Peter Greeven, som har både en klinisk-og forskningspraksis ift. misbrug og retsmedicinsk psykologi. (Vi anbefaler brug af Google translate for at læse denne præsentation)

 

De øvrige psykologer er:

Arnold Scholten, som arbejder med dobbeltdiagnose problematik

Abi Herschberg, Mental Health Psychologist, Altrecht Centre for Mental Health, Utrecht

Suzan Kalmijn, Psychologist, Trubendorffer, Nijmegen Aera, Netherlands.

Ranne de Waart, Mental Health Psychologist, ARKIN, Mental Health Care, Amsterdam

Monique Staats, Mental Health Psychologist, ARKIN, Mental Health Care, Amsterdam

 

Påskemiddag


I forlængelse af mødet vil der blive holdt en påskemiddag på en lokal restaurant.

Hvis du vil deltage, skal du tilmelde dig her.

Deltagerliste:

Reinout Wiers

Peter Greeven

Arnold Scholten

Abi Herschberg

Suzan Kalmijn

Ranne de Waart

Monique Staats

Eric Allouche

Peer Nielsen

Simon Schøneberg

Christina Skov

Christian Gad

Lone Marker

Michael Vernon Kristiansen

Heidi Rømer Hansen

Temadag om Screening

 

På temadagen vil psykolog Kirstine Sørensen præsentere ”den skanderborgske model” og som består af en ”basisscreener” som blev udviklet i samarbejde mellem flere midtjyske rusmiddelcentre for ca. år siden.

Vi vil også prøve at skabe et overblik over de forskellige screeningspraksisser som bliver anvendt i Danmark i dag, samt drøfte deres respektive fordele og ulemper.

 


Program

 

09:30   Velkommen

10:00    Screeningspraksisser i Danmark v/ Louise Frost Ribe fra Misbrugsafsnittet i Aalborg og Albert Diekmann fra Behandlingscenter Svendborg

12:00    Frokost på Il Mercatino, som ligger 5 min. fra Fiskergade. 

12:45   "Basisscreener"- Den skanderborgske model v/ Kirstine Sørensen fra Skanderborg Rusmiddelcenter

15:00    Afslutning


 

Sted: Psykologforeningens lokale. Fiskergade 41, 4. sal, Århus

 

Tid: Fredag d.17. marts kl.9.30-15.00

 

Pris: Gratis for medlemmerne

 

Tilmeldingsfrist: d. 15. marts


Tilmeldte

Albert Diekmann

Christina Skov

Eric Allouche

Heidi Rømer Hansen (tidl. Jeppesen)

Jesper Østerhaab Mogensen

Karina Lærke Sørensen

Katarina Marelja

Kit Annamarie Jensen

Lone Marker

Louise Frost Ribe

Marie Pedersen

Simon SchønebergTemadag

om kortlægning af kompetencer for psykologer indenfor rusmiddelområdet.

 

Med udgangspunkt i Dansk Psykologforenings specialistuddannelse, ønsker vi i Selskab for Misbrugspsykologi at kortlægge de kompetencer, som er nødvendige i arbejdet med misbrugere.

 

Selskab for Misbrugspsykologi inviterer derfor til en temadag, hvor vi spørger:

Hvad skal psykologen kunne for at udføre kvalificeret klinisk udredning af misbrugere?

 

På temadagen vil vi komme omkring særlige opmærksomhedspunkter ift metoder (test, interview m.m.), diagnostik (bl.a. i sammenhæng med EMCCDAs rapport og anbefalinger i forhold til videre behandling.


Program:

 

09:30 – Oplæg og præsentation af dagen v. Eric Allouche og Thomas Funk, Stofrådgivningen

              Diskussion, hvilken viden og hvilke kompetencer er der behov for i arbejdet med misbrugere.

10:45 – Oplæg og introduktion af specialistuddannelsen for psykologer v. Brita Lauritzen, Dansk Psykologforening.

11:45 – Frokost

12:30 – Oplæg om Kvalitetssikring af psykologiske undersøgelser v. Lars Michaelsen, Konsulent i DP

13:30 – Oplæg om dobbeltdiagnoser og udredning v. Silas Houlberg, specialist i psykoterapi, Stofrådgivningen.

14:45 – Opsamling og afslutning

15:00 – Slut

 

Efter hvert oplæg vil der være diskussion og input.

 

Deltagere: Kun for Selskabets medlemmer

Tidspunkt: Fredag d. 13/01/2017 kl. 09:30 -15:00

Sted: Psykologforeningen, Stockholmsgade 27, København Ø

Pris: Temadagen er gratis

Tilmeldingsfristen ift. frokosten: d. 02/01/2017

 


Tilmeldte:

Cathrine Black Christensen

Gitte Nørskov Andersen

Heidi Mouritsen

Jesper Østerhaab Mogensen

Karina Lærke Sørensen

Marie Pedersen

Ragnar Gunnarsson

Sara Liv Norris

Sigrid Fardal Nes

Steen Guldager

Stina Dalgaard Elkjær

Mortensaften middag


Selskabet inviterer til Mortensaftens middag fredag d. 10 nov. kl. 18.00.

Sted: København, restaurant Väkst, Sankt Peders Stræde 34 · 1453 København.

Tilmelding er gratis, dog skal man selv betale for sine drikkevarer.

Mortensaften middag

Klinisk konference

Dialogmøde m hollandske psykologer

Påskemiddag

Temadag om screening

Indhold

Kortlægning ag kompetencer