Dansk Psykolog Forenings Selskab for Addiktiv Psykologi

Sommer-salon

Få en på opleveren på Casino Copenhagen med gambling og samtale om ludomani, komorbiditet, behandling og fejlantagelser omkring pengespil.


Specialistkursus

i addiktiv psykologi

To-dages kursus - kun for psykologer

Afholdes d. 09. og 10. september 2024 i København

Jubilæumskonference

om klinisk psykologisk praksis på rusmiddelområdet 2024.

Afholdes i Odense 24-25. oktober 2024

Kun for medlemmer af selskabet.

Selskabet er en faglig sammenslutning af psykologer, som arbejder med mennesker, der har problemer med afhængighed af rusmidler, medicin, spil etc. eller som arbejder med forskning indenfor området.


Selskabet, der hører under Dansk Psykolog Forening, blev dannet i 1994.


Læs mere om selskabet:

Vedtægter

Generalforsamling

Indmeldelse

Bestyrelsen

(placeholder)
(placeholder)

Selskab for addiktiv psykologi

Om selskabet

Kontakt selskabet på mail: bestyrelsen@addiktivpsykologi.dk

Misbrug i psykologisk perspektiv


I Danmark fylder rusmidler i hverdag og til fest, men der er en glidende overgang fra forbrug til misbrug. For mange er det kammet over, og forbruget af alkohol og stoffer er blevet problematisk eller har udviklet sig til en afhængighed.


Man kan møde mennesker med misbrug alle steder, og det gør indtryk. Det rammer os, provokerer eller gør os magtesløse. Man vil gerne hjælpe, men også holde afstand og trække sig.


MISBRUG I PSYKOLOGISK PERSPEKTIV kortlægger misbrugets logik og beskriver den faglige medmenneskelighed og professionelle relationskompetence, der er central i mødet med mennesket bag rusen. Bogens kapitler fokuserer på både voksne og unge med misbrugsproblemer, psykiske vanskeligheder og den svære situation for de pårørende. Bogen er forankret i den danske rusmiddelbehandling, i forskningen og i forfatternes faglige erfaringer, som foldes ud i de mange cases.


Forfatterne er psykologer og har mange års erfaring med rusmiddelbehandling. De giver en psykologisk forståelse af afhængighed og gode råd til, hvordan man møder mennesket og problemerne på en konstruktiv og medmenneskelig måde. Det kan være svært at forstå den ambivalens, som følger med misbruget: Hvorfor stopper man ikke sit misbrug, når det har så store og ødelæggende konsekvenser – både for en selv og de nærmeste?


Bogen er til de mange, der møder mennesker med misbrug i deres arbejde – fagfolk i sundhedsvæsenet, socialsektoren, i politiet, på skoler og uddannelsesinstitutioner mv. Bogen er også til alle dem, der privat er tæt på et menneske med misbrug.-

(placeholder)

Om forfatterne:

Eric Allouche er psykolog og har arbejdet inden for rusmiddelområet siden 1995. Han er VISO-specialist og ansat ved Rusmiddelcenter Slagelse. 

Helle Kjær er aut.psykolog, har specialiseret sig i rusmiddelbehandling og har i 15 år været leder af Blå Kors Behandlingscenter.

Birgitte Thylstrup er rusmiddelforsker og ph.d. i psykologi. Hun har i mere end 15 år forsket inden for rusmiddelområdet, primært behandlingsforskning og udvikling af indsatser.


Om medforfatterne:

Helle Lindgaard har skrevet bogens kapitel 6 ‘Pårørende’. Helle Lindgaard er aut. psykolog, og har en ph.d. i ‘Voksne børn fra familier med alkoholproblemer’.  Hun har arbejdet med familier med rusmiddelproblemer siden 1995.

Charlotte Silas Houlberg er forfatter til bogens kapitel 4 ‘Unge og overforbrug af rusmidler’. Charlotte Silas Houlberg er psykolog og specialist i psykoterapi og har specialiseret sig i udredning og behandling af unge med dobbeltbelastning/-diagnose.